Rozvrh hodín 

Pondelok: Sj,   Aj,   Pri,   Ev/Nv,   Hv

Utorok: Sj,   M,   Vla,   Aj,   Č

Streda: Sj,   M,   Č,   Tv,   Inf

Štvrtok: Sj,   M,   Vv,   Vv,   Aj/Č

Piatok: Sj,   Aj,   Tv,   M,   Pri