Domáce úlohy

Utorok 16. 10.

Sj: 27/6

M: 16/4

Vla: učiť sa poznámky z malého zošita

Aj: Uč. 36 - čítať

Č: máme nový zošit Tajomstvá sveta, str. 5/7, 8, 9 - vypracovať + zabaliť si zošit


Pondelok 15. 10.

Sj: 27/3 + opakovať vybrané slová po b

Prír: učiť sa z malého zošita poznámky


Piatok 12. 10.

Sj: Naspamäť vybrané slová po b

M: PZ s. 18 - 19 - dokončiť

Prír: Objem, učiť sa zo zošita!


Štvrtok 11. 10.

Sj: 24/5

M: 15/5

ŠČ: 23 - 26 - čítať


Streda 10. 10.

MČČ:  Bub - čítať


Utorok 9. 10.

Sj: 23/1

M: 13/5, 6

Vla: 17/7

Aj: -

Č: 21 - 23


Pondelok 8. 10.

Sj: Uč. s. 22/4 b.


Piatok 5. 10.

Sj: PZ 13/1 a, b, c, 2

M: doniesť si zošit Násobilka na každú lavicu

Prír: PZ 13/3 a, b, c.


Štvrtok 4. 10.

Sj: 19/ palček 1

M: 11/6

Školienka s. 19 - 22


Utorok 2. 10.

Sj: 17/7

M: 11/1 podpisovať čísla pod seba!!!

Vl: 15/ domček kresliť do zošita

Aj: 28 - čítať

Č: 20 - čítať


Pondelok 1. 10.

Sj: 16/3

Aj: 26/2 - písomne do malého zošita otázku a odpoveď

Prír: učiť sa zo zošita kolobeh vody vlastnými slovami


Piatok 28. 9. 

Sj: nič

Geom: Narysovať úsečky: /CX/= 52 mm, /BO/=46 mm, /QL/= 75 mm, /KM/= 80 mm

Prír: Uč. 9/8 - vlastnými slovami

Oprať úbor!!!


Štvrtok 27. 9.

Sj: -

Geom: Uč. s. 81/2, 3

Č: Školienkine dobrodružstvá s. 16 - 18 - čítať


Utorok 25. 9.

Sj: 14/2 dole

Geom: PZ 2/2, 3, 4

Vla: smerová ružica

Aj: Uč. 25/2 - čítať

Č: s. 18 - 19 - čítať


Štvrtok 20. 9.

Sj: Uč. s. 13/ 18

M: Uč. s. 7/ 1

Č: Škol. dobrodr. s. 13 - 15


Streda 19. 9.

Č: MČČ s. 6 - 7


Utorok 18. 9.

Sj: PZ s. 7/5 b + abeceda

M: Uč. s. 6/2

Vla: naučiť sa svetové strany a smerovú ružicu

Aj: abeceda

Č: s. 15 - čítať

Na štvrtok si doniesť na Vv malý zemiačik, budeme si vyrábať  razítko  listu na strom.


Pondelok 17. 9.

Sj: Uč. str. 10/ abeceda naspamäť - všetky písmená!!!

Aj: opakovať anglickú abecedu

Prír:  Uč. str. 4/ 1 - dole, napísať do zošita kde využívame vodu v domácnosti.


Štvrtok 13. 9.

Sj: 7/6

M: 5/8

Č: Školienka s. 10 - 12


Streda 12. 9.

Iba čítať MČČ


Utorok 11. 9.

Sj: 5/3 - len slová, kde treba doplniť i, í alebo y, ý!!!

M: 4/5, 6

Vla: Nalepiť 2 obrázky krajín do malého zošita

Aj: Naučiť sa abecedu z listu

Č: str. 5 - čítať


Pondelok 10. 9.

Sj: PZ s. 2/2, 4

Prír. opakovať poznámky z malého zošita


Piatok 7. 9.

Sj: Uč. s. 3/4 - písomne sa predstaviť

Aj: zabaliť učebnicu a malý zošit

M:

Prír:


Štvrtok 6. 9.

Iba z matiky Uč. s. 3/3 do malého zošita.


Utorok 4. 9. 

  • zabaliť si učebnice prírodovedy a Školienkine dobrodružstvá
  • doniesť si úbor na Tv
  • doniesť si zakladač na pracovné listy a výtvarné práce
  • doniesť si uterák
  • nastrihať si na matematiku papierové makety peňazí a doniesť už na zajtra v obálke
  • doniesť si učebnice a PZ podľa rozvrhu