Domáce úlohy

Utorok 11. 6.

Sj: Napísať krátky príbeh o výlete.

M: 75/1

Aj: PZ 119/ dokončiť

Č: 114 - 115 - čítať


Pondelok 10. 6.

Sj: 112/3 a

Aj: 122 - čítať

Prír: s. 70 - 71 - dokončiť


Piatok 7. 6.

Sj: 111/ palček 1

Aj: PZ s. 115/2

M: PZ s. 59 - dokončiť

Prír: -


Štvrtok 6. 6.

Sj: Zopakovať si vybrané slová naspamäť

M: 72/8, 9, 10

Č: -


Streda 5. 6.

Č: Pracovný  list: čítať + dopracovať úlohy


Utorok 4. 6.

Sj: 111/8

M: 72/7

Vla: Napísať čo je zo Slovenska zapísané v UNESCO

Aj: L 12 - slovíčka v malom zošite

Č: 112 - 113 - čítať


Štvrtok 30. 5.

Sj: 110/2

M: 71/4, 5

Č: Školienka s. 107 čítať


Utorok 28. 5.

Sj: 107/5 prštekov

M: 69/3. vtip

Vla: učiť sa zo zošita pamiatky

Aj: opakovať slovíčka a gramatiku 11. lekcie

Č: 109 - 110 - čítať


Pondelok 27. 5. 

Sj: 107/ palček 1 - vypísať slovesá

Aj: opakovať slovíčka 11. lekcie

Prír: -


Utorok 21. 5. 

Sj: 5 viet na slovesá: maľuje, hrá sa, cvičí, bude písať, uteká

M: 67/2a, b

Vla: pracovný list 1, 2, 3 - dokončiť a učiť sa - opakovať

Aj: 114 - čítať

114 - odpovedať na otázky v texte do malého zošita celou vetou

Č: 105 - čítať


Pondelok 20. 5.

Sj: 104/3b

Aj: 112/2

Prír: opakovať rastliny


Piatok 17. 5.

Sj: napísať názvy 3 ľudových pesničiek v názve ktorých je nejaká číslovka

Aj: učiť sa slovíčka zo zošita + dve vety

M: PZ s. 47 - celá

Prír: Huby - učiť sa zo zošita


Štvrtok 16. 5.

Sj: do zošita si vymyslieť 4 vety, dve so základnou číslovkou a dve s radovou číslovkou

M: PZ s. 43 - 44 dokončiť - iba niektorí

Č: Školienka s. 99 - 102 čítať


Streda 15. 5.

Č: Tajomstvá sveta s. 42 - čítať


Utorok 14. 5.

Sj: 103/17

M: 66/7, 8

Vla: 60/3, 4

Aj: -

Č: 103 - 104 - čítať


Pondelok 13. 5.

Sj: 102/14

Aj: 109/1 (4 vety)

Prír: PZ 64/2 c, učiť sa 


Piatok 10. 5.

Sj: 101/8

Aj: PZ 98/1, 2 dok.

M: 65/7a, b

Prír: Liečivé rastliny - učiť sa zo zošita


Štvrtok 9. 5.

Sj: 101/4 b

M: 65/1

Č: Školienka s. 95 - 98 - čítať


Utorok 7. 5.

Sj:  Vypísať z čítanky 4 vety, v ktorých bude zámeno

M: 64/6, 7, 8

Vla: opakovať

Aj: opakovať čítanie s. 106, zopakovať slovíčka

Č: 101 - čítať


Pondelok 6. 5.

Sj: vety na zámená: oni, jeho,moje, tieto

Aj: 106 - čítať, naučiť sa slovíčka zo zošita

Prír: 61/4 - dok.


Piatok 3. 5.

Sj: 97/ palček 2

Aj: 105/1 - čítať

Geom: 90/7, 9

Prír: Učiť sa , doniesť si na pondelok lupu, krajč. meter, kalkulačku.


Štvrtok 2. 5.

Sj: 97/12

Č: Školienka s. 92 - čítať


Utorok 30. 4.

Sj: 96/8

Geom: 88/2 a, b

Vla: učiť sa, napísať značky áut, ktoré sa vyrábajú v Bratislave a v Trnave

Aj: 104/2 dok.

Č: stará čítanka s. 100- čítať


Pondelok 29. 4.

Sj: 94/ Zasmejme sa

Aj: -

Prír: učiť sa, napísať aké suroviny potrebujeme na výrobu kečupu.


Piatok 26. 4.

Sj: 92/ palček 1 a 2

Aj: uč. s. 103 - čítať

M: 64/1, 2, 3, 4 - dokončiť (väčšina stihla v škole)

Prír: učiť sa poznámky zo zošita


Štvrtok 25. 4.

Sj: 92/25 dok.

M: 63/3

Vv: doniesť si ihlu, niť a nožnice

Č: Školienka s. 88


Streda 24. 4.

Len čítať príbeh Tajomstvá sveta s. 38 - 41.


Pondelok 15. 4. 

Sj: 89/9

Aj: -

Prír: Napísať po 3 príklady na trvalky, jednoročné a dvojročné rastliny


Piatok 5. 4. 

Nakoľko od pondelka nastupujeme na plavecký, nedávam deťom úlohy a nebudeme ich mať ani celý budúci týždeň, nech si to deti užijú.


Štvrtok 4. 4.

Sj: dokončiť v malom zošite vizitku

M: Uč. s. 59/1, 2.

Č: Školienka - čítať


Streda 3. 4. 

Č: Tajomstvá sveta s. 32 - 33


Utorok 2. 4.

Sj: 86/7

M: 60/12, 13

Č: 86 - 87 čítať


Pondelok 1. 4.

Sj: 86/1

Aj: opakovať čítanie s. 96

Prír: učiť sa zo zošita Bezstavovce


Piatok 29. 3.

Sj: 85/28 a,

Aj: Uč. 96 - čítať

M: Uč 60/7

Prír: Uč. 53/1, 2 - písomne, učiť sa zo zošita RYBY


Utorok 26. 3.

Sj: 81/ palček 1

M: 57/7

Vla: opakovať od Časovej priamky po Slovensko 

Aj: Uč. 95 - čítať

Č: s. 93 - 95 - čítať


Pondelok 25. 3.

Sj: 81/5

Aj: 4 otázky na Has she (he) got...?

Prír: učiť sa z PZ Obojživelníky


Piatok 22. 3.

Sj: 79/3

Aj:-

M: naučiť sa násobilku číslom 10.

Prír: učiť sa zo zošita


Štvrtok 21. 3.

Sj: 78/5

M: 55/5, 6

Č: Školienka s. 77 - 79


Utorok 19. 3.

Sj: 76/7

M: 55/7

Vla: učiť sa + napísať mená aspoň dvoch našich poslancov v Európskom parlamente.

Aj: s. 93 - čítať

Č: s. 84 - čítať


Pondelok 18. 3.

Sj: 76/4

Aj: Naučiť sa číslovky 11 - 20 slovom aj písmom

Prír: Plazy - naučiť sa poznámky


Piatok 15. 3.

Sj: Na 5 pods. mien (z vybraných slov) vytvoriť vety

Aj: -

M: PZ Násobilka - dok.

Prír: učiť sa zo zošita


Štvrtok 14. 3.

Sj: napíš 4 vety a podčiarkni v nich podstatné mená

M: PZ s. 16 - 17 - dokončiť

Č: Školienka s. 76


Utorok 12. 3.

Sj: 74/3 + poučka: čo sú podstatné mená

M: 53/5 + násobilka č. 8

Vla: učiť sa zo zošita, nájsť na nete budovy a ustanovizne, pomenované po Štefánikovi

Aj: -

Č: s. 80 - čítať


Pondelok 11. 3.

Sj: 72/6a

Aj: 88 - čítať

Prír: učiť sa zo zošita lastovičku


Štvrtok 28. 2.

Úlohy im už tento týždeň nedám, nech si deti cez prázdniny oddýchnu. Majú len urobiť správu o prečítanej knihe. 

Prajem pekné prázdniny.

Utorok 26. 2.

Sj: 70/ diktát - vypísať len vybrané a odvodené slová

Goem: narysovať úsečky: KL= 72 mm, MN= 56mm, OP= 6cm 2mm do malého zošita

Vla: učiť sa + 49/ domček, nájsť niečo o Jankovi Matúškovi na nete

Aj: Uč. s. 88 - čítať  "My room"

Č: s. 73 - čítať


Pondelok 25. 2.

Sj: 5 viet na ľubovoľné vybrané slová

Aj: Uč. 87 - čítať

Prír: učiť sa znaky vtákov + napísať celých názov 5 vtákov, ktoré žijú na našom území, môžu byť aj zákonom chránené. 


Piatok 22. 2.

Sj: 70/8a, b

Aj: 4 vety : I have got...

M: 52/5

Prír: Opakovať cicavce str. 38 - 43 v PZň


Štvrtok 21. 2.

Sj: 70/7

M: 51/9 + skúška správnosti

Č: Školienka s. 66 - 68 - čítať


Utorok 19. 2.

Sj: 69/3b - stačí opis iba jedného zvieratka

M: 50/4 + násobilka číslom 7 naspamäť

Vla: učiť sa zo zošita, napísať 6 nárečových slov z nášho okolia

Aj: -

Č: čítanka s. 78 - čítať báseň


Pondelok 18. 2.

Sj: 68/3 pršteky

Aj: Uč. 85 - čítať

Prír: učiť sa zo zošita mačka domáca


Piatok 15. 2.

Sj: 68/8

Aj: L8 - slovíčka

M: 49/8

Prír: Krt obyčajný - učiť sa poznámky z malého zošita


Štvrtok 14. 2.

Sj: 67/5 + vybrané slová po z

M: 49/7

Č: Školienka s. 63 - 65 


Streda 13. 2.

Č: Tajomstvá sveta s. 21 - 24 - čítať a dopracovať všetky úlohy


Utorok 12. 2.

Sj: PZ 42/2

M: násobilka č. 6

Vla: učiť sa zo zošita

Aj: Uč. 83/2

Č: 74 - 77


Utorok 5. 2.

Sj: 63/14

M: PZ s. 3 - dokončiť

Vla: učiť sa zo zošita + Uč. s. 42/ posledná bodka - vypracovať písomne do zošita

Č: Tajomstvá sveta, s. 17 - 18 čítať, s. 20/ 7 - vypracovať


Pondelok 4. 2.

Sj: 63/11

Aj: PZ s. 67 - celá

Prír: PZ s. 39/2 + dokončiť celú stranu - poznámky


Štvrtok 31. 1.

Sj: 62/8 a. + opakovať vybrané slová po v.


Streda 30. 1.

Sj: Naučiť sa vybrané slová po v.

M: doniesť si pracovný zošit č. 2 .

Č: s. 70 - 71 - čítať .


Utorok 29. 1.

Sj: 58/5

M: PZ 62 - dok.

Vla: učiť sa + PL/2

Aj: PZ 66/1, 2

Č: 68 - 69 - čítať


Pondelok 28. 1.

Sj: 58/ palček 1.

Aj: 80/ čítať + 3 vety o obrázku s predložkami in, on, under.

Prír: Opakovať tráviacu a vylučovaciu sústavu.


Piatok 25. 1.

Sj: 57/25 a.

Aj: 79 - čítať

M: 45/BINGO

Prír: 35/1, 2.


Štvrtok 24. 1.

Iba čítať Školienkine dobrodružstvá


Utorok 22. 1.

Sj: 57/17

M: PZ s. 58 - celá


Pondelok 21. 1.

Sj:-

Aj: 78/2 - 6 viet

Prír: učiť sa zo zošita


Piatok 18. 1.

Sj: -

Aj: naučiť sa slovíčka zo 7. lekcie

M: 43/4, 6, 7, 8

Prír: -


Štvrtok 17. 1.

Sj: 55/ 10 + dopísať inzerát do prac. listu

M: PZ s. 56 - celá

Č: Školienkine dobrodružstvá s. 53 - 56 - čítať


Utorok 15. 1.

Sj: 55/8 a, b - vypracovať do zošita

M: vypočítať malý pracovný list - opakovanie

Vla: učiť sa zo zošita poznámky

Aj: dokončiť projekt do piatku

Č: s. 59 - 60 - čítať


Pondelok 14. 1.

Sj: 55/6

Aj: Uč. s. 75/ projekt do piatku dokončiť

Prír: učiť sa poznámky zo zošita + doniesť si na piatok rôzne letáky zo supermarketov, budeme robiť projekt - stravovaciu pyramídu.

Piatok 11. 1. 

Sj: naučiť sa vybrané slová po s

Aj: Uč. s. 74/3 - čítať

M: Uč. s. 42/6, 9

Prír: tráviaca sústava - naučiť sa


Utorok 8.1.

Sj:-

M: 41/7,9

Vla: 34 - opakovať s mapou, 37/5 - písomne do zošita

Aj: Učeb. 73/1

Č: 56 - 58 - prerozprávať obsah rozprávky - 58/1 v čítanke


Piatok 21. 12.

M: PZ Násobilka, strany 8, 12, 22, 29 - na opakovanie násobilky do 5.

Prajem vám krásne prežitie vianočných sviatkov, pohodu v rodine a úspešný Nový rok 2019.


Štvrtok 20. 12.

Sj: 52/diktát

M: PZ Násobilka s. 26 a 27 - dokončiť

Č: Školienka, rozprávky č. 11, 12 a 13 prečítať cez Vianoce

Zajtra budeme mať iba matiku, potom si deti majú priniesť hry, alebo stavebnice, budeme sa hrať. Zajtra končíme o 11.40 hod. 


Streda 19. 12.

Č: Tajomstvá sveta str. 13 - 14


Utorok 18. 12.

Sj: 51/25

M: PZ Násobilka (modrý PZ) s. 20 - celá (niektorí aj s. 19 nemajú dopočítanú!!!)

Vla: učiť sa kúpele a napísať na d. ú. 4 názvy minerálok na Slovensku

Aj: Uč. s. 70 - čítať

Č: 54 - 55 - čítať


Pondelok 17. 12.

Sj: 50/ 19 a.

Aj: preložiť 5 viet z prac. listu

Prír: do 11. 1. napísať projekt o jednom cicavcovi


Utorok 11. 12. 

Sj: 49/12

M: PZ s. 37 - celá

Vla: jaskyne Slovenska

Aj: -

Č: s. 51 - 53 - čítať


Piatok 7. 12.

Sj: PZ Vyb. slová, s. 26 - celá

Aj: -

M: PZ Násobilka s. 16 - 17

Prír: naučiť sa tabuľku zo zošita: objem, hmotnosť, čas, sila,... čím sa merajú a základné jednotky.


Pondelok 3. 12.

Sj: 46/ 1a

Aj: 67 - čítať

Prír: Sila - učiť sa zo zošita


Piatok 30. 11.

Sj: PZ s. 25/nalepiť peknú reklamu

Aj: -

Geom: PZ s. 14 - dokončiť ktorí nestihli

Prír: učiť sa zo zošita


Pondelok 26. 11.

Sj: 43/21

Aj: s.62 - čítať

Prír: Čas - učiť sa zo zošita


Piatok 23. 11.

Sj: 43/19

Aj: 60/2 - dok.

M: 28/5

Prír: opakovať


Štvrtok 22. 11.

Sj: 42/15

M: 27/10

MČČ: 22 - 23


Utorok 20. 11.

Sj: 41/9

M: 28/2, 4

Vla: 28/3 + učiť sa zo zošita

Aj: 60/1 - dok.

Č: s. 44 - 45 - čítať


Pondelok 19. 11.

Sj: 41/5 + vybrané slová po p

Aj: 59 - čítať

Prír: 29/2 + učiť sa zo zošita


Piatok 16. 11.

Sj: PZ Vybr. slová s. 16 a 17

Aj: Uč. s. 57/3

M: 26/5 + násobilka číslom 3 naspamäť!

Prír. stará uč. s. 25/ pokus - napísať do malého zošita zistenie


Utorok 13. 11.

Sj: 37/27

M: PZ Násobilka s. 2 a 3 dokončiť

Vla: Napísať  3 plesá + učiť sa zo zošita s mapou

Aj: 54 - čítať

Č: Tajomstvá sveta, s. 6 - 7 - čítať, 8/8, 9, 10 - vypracovať čo viete.


Pondelok 12. 11.

Sj: 36/22 - 2 vety

Aj: PZ 35/3 vety o sebe

Prír: dorobiť si úlohu z piatku!!!!!!! učiť sa poznámky zo zošita


Piatok 9. 11.

Sj: 37/23

M: 24/6, 7

Prír: PZ 24/3 + učiť sa zo zošita

Aj: Uč. 51 - čítať


Štvrtok 8. 11.

Sj: 35/14

M: 24/4, 5.


Utorok 6. 11.

Sj: 34/9 a, b

M: 23/5

Vla: Napísať najvyšší vrch pohorí zo zošita

Aj: -

Č. s. 37 - čítať


Pondelok 5. 11.

Sj: vybrané slová po m - naučiť sa naspamäť

Aj: PZ s. 130 - vypracovať

Prír: naučiť sa zo zošita o teple.


Piatok 26. 10.

Sj: PZ Vybrané slová dopracovať všetko po str. 9

Aj: Učeb, s. 44 - čítať

M: PZ v strede: Príloha - počítacia tabuľka - stĺpec 1 až 10 - vypočítať


Štvrtok 25. 10.

Sj: PZ Vybrané slová str. 6 - vypracovať

Geom: PZ s. 8 - vypracovať

Č: Školienka: 8. rozprávka - čítať


Utorok 23. 10.

Sj: 30/ 2 pršteky

Geom: 82/7

Vla: učiť sa zo zošita + vyfarbiť vlajky susedných štátov (pracovný list)

Aj: 42/2 tvoriť a napísať 6 viet s použitím a/an

Č: 27 - 28 - čítať


Pondelok 22. 10.

Sj: 29/21

Aj: 41 - čítať

Prír: 21/9


Piatok 19. 10.

Sj: 29/18

M: 19/7


Štvrtok 18. 10.

Sj: 28/13

M: 18/5, 7

Vv: doniesť si dve rolky z toaletného papiera

Č: Školienka 27 - 30


Streda 17. 10.

Sj: doniesť si do školy pracovný zošit Vybrané slová

Č: MČČ s. 15 - 16 - čítať


Utorok 16. 10.

Sj: 27/6

M: 16/4

Vla: učiť sa poznámky z malého zošita

Aj: Uč. 36 - čítať

Č: máme nový zošit Tajomstvá sveta, str. 5/7, 8, 9 - vypracovať + zabaliť si zošit


Pondelok 15. 10.

Sj: 27/3 + opakovať vybrané slová po b

Prír: učiť sa z malého zošita poznámky


Piatok 12. 10.

Sj: Naspamäť vybrané slová po b

M: PZ s. 18 - 19 - dokončiť

Prír: Objem, učiť sa zo zošita!


Štvrtok 11. 10.

Sj: 24/5

M: 15/5

ŠČ: 23 - 26 - čítať


Streda 10. 10.

MČČ:  Bub - čítať


Utorok 9. 10.

Sj: 23/1

M: 13/5, 6

Vla: 17/7

Aj: -

Č: 21 - 23


Pondelok 8. 10.

Sj: Uč. s. 22/4 b.


Piatok 5. 10.

Sj: PZ 13/1 a, b, c, 2

M: doniesť si zošit Násobilka na každú lavicu

Prír: PZ 13/3 a, b, c.


Štvrtok 4. 10.

Sj: 19/ palček 1

M: 11/6

Školienka s. 19 - 22


Utorok 2. 10.

Sj: 17/7

M: 11/1 podpisovať čísla pod seba!!!

Vl: 15/ domček kresliť do zošita

Aj: 28 - čítať

Č: 20 - čítať


Pondelok 1. 10.

Sj: 16/3

Aj: 26/2 - písomne do malého zošita otázku a odpoveď

Prír: učiť sa zo zošita kolobeh vody vlastnými slovami


Piatok 28. 9. 

Sj: nič

Geom: Narysovať úsečky: /CX/= 52 mm, /BO/=46 mm, /QL/= 75 mm, /KM/= 80 mm

Prír: Uč. 9/8 - vlastnými slovami

Oprať úbor!!!


Štvrtok 27. 9.

Sj: -

Geom: Uč. s. 81/2, 3

Č: Školienkine dobrodružstvá s. 16 - 18 - čítať


Utorok 25. 9.

Sj: 14/2 dole

Geom: PZ 2/2, 3, 4

Vla: smerová ružica

Aj: Uč. 25/2 - čítať

Č: s. 18 - 19 - čítať


Štvrtok 20. 9.

Sj: Uč. s. 13/ 18

M: Uč. s. 7/ 1

Č: Škol. dobrodr. s. 13 - 15


Streda 19. 9.

Č: MČČ s. 6 - 7


Utorok 18. 9.

Sj: PZ s. 7/5 b + abeceda

M: Uč. s. 6/2

Vla: naučiť sa svetové strany a smerovú ružicu

Aj: abeceda

Č: s. 15 - čítať

Na štvrtok si doniesť na Vv malý zemiačik, budeme si vyrábať  razítko  listu na strom.


Pondelok 17. 9.

Sj: Uč. str. 10/ abeceda naspamäť - všetky písmená!!!

Aj: opakovať anglickú abecedu

Prír:  Uč. str. 4/ 1 - dole, napísať do zošita kde využívame vodu v domácnosti.


Štvrtok 13. 9.

Sj: 7/6

M: 5/8

Č: Školienka s. 10 - 12


Streda 12. 9.

Iba čítať MČČ


Utorok 11. 9.

Sj: 5/3 - len slová, kde treba doplniť i, í alebo y, ý!!!

M: 4/5, 6

Vla: Nalepiť 2 obrázky krajín do malého zošita

Aj: Naučiť sa abecedu z listu

Č: str. 5 - čítať


Pondelok 10. 9.

Sj: PZ s. 2/2, 4

Prír. opakovať poznámky z malého zošita


Piatok 7. 9.

Sj: Uč. s. 3/4 - písomne sa predstaviť

Aj: zabaliť učebnicu a malý zošit

M:

Prír:


Štvrtok 6. 9.

Iba z matiky Uč. s. 3/3 do malého zošita.


Utorok 4. 9. 

  • zabaliť si učebnice prírodovedy a Školienkine dobrodružstvá
  • doniesť si úbor na Tv
  • doniesť si zakladač na pracovné listy a výtvarné práce
  • doniesť si uterák
  • nastrihať si na matematiku papierové makety peňazí a doniesť už na zajtra v obálke
  • doniesť si učebnice a PZ podľa rozvrhu