Domáce úlohy

Utorok 24. 4.

Sj: 96/ lienka 1, b.

ŠČ: s. 45 - čítať


Pondelok 23. 4.

Sj: 96/ slniečko

M: 57/ 9, 10

Č: s. 94 - 95

Aj: čítať + prekladať vety z pracovného listu (zamerané na osoby a slovesá)