Dôležité oznamy

Zajtra v piatok 21. 9. sa zúčastníme divadelného predstavenia vrámci Divadelnej Chalupky v MsDK od 8.30 hod. 

RODIČOVSKÉ    ZDRUŽENIE

V stredu 19. 9. sa uskutoční plenárne a zároveň triedne rodičovské združenie o 16.00 hodine v 3.E triede.