Dôležité oznamy

MDD

V pondelok 3. 6. vrámci MDD budeme mať športové dopoludni. V prípade pekného počasia ideme na turistiku vrámci mesta nad Kaufland a na zmrzlinku, takže nech si deti donesú aj peniažky, športové oblečenie, obuv a malý ruksačik s desiatou a pitím. V prípade zlého počasia sa budeme hrať v triede, nech si deti donesú spoločenské hry a stavebnice. V tento deň sa učíme len do 11.40 hod. ŠKD funguje normálne.


Kontakt na p. fotografa v prípade, že si chcete dať dorobiť nejaké fotky:

p. Šajgalík, tel. č. 0908 567 402

mail: info@fotoartis.sk


Srdečne blahoželám mojim deťom k dnešnému 2. miestu vo futbale medzi žiakmi 3. ročníka!!!


FOTENIE

V pondelok 29. 4. sa budeme fotiť, cena spoločnej fotky je 1,20€, skupinové a samostatné fotky sú po 0,80€. 


ETIKA - NÁBOŽENSTVO 2019 - 2020

Dnes som deťom rozdala záväzné prihlášky na etiku alebo náboženstvo na budúci školský rok ( malý papierik), prosím zakrúžkovať jednu možnosť a podpísané mi to poslať do piatku 26. apríla. Budem vám veľmi vďačná. Ďakujem.

VÝLET

Už máme vybavený koncoročný výlet do Villy Betuly v Liptovskej Sielnici na 31. 5. 2019, je to v piatok. Budem vyberať po 16,- €, ktoré zahŕňa vstup, animátorov, prehliadku malej ZOO, jazdu na koni, pitný režim aj obed (polievka a hlavné jedlo). Odchod je ráno o 8.00 zo školy. Návrat je cca o 15.30. V tento deň si prosím vyhláste deti z obedu.


RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

V stredu 24. 4. budeme mať rodičovské združenie formou konzultácií, môžete sa prísť informovať o výsledkoch detí v čase od cca 15.00 do 17.00 hod. (hneď ako skončíme poradu) v 3.E triede. 


Zápisnica z RZ zo dňa 29. 11. 2018

  • Vyhodnotenie prospechu za prvý štvrťrok
  • 6. 12. - Tvorivé dielne (štvrtok) pomôcky: ihla, stužka široká s drôtikom, tenká stužka 1m, nožnice, lepidlo, stará huňatá ponožka. Ostatné zabezpečím ja.
  • 8. 12. - Detský vianočný jarmok (sobota) od 9.00 do 12.00 v školskej jedálni
  • 13. 12. - Vianočná  akadémia v Klube, pre rodičov je vystúpenie o 16.00 hod.

Rodičovské združenie

Dňa 29. 11. 2018 sa o 16.00 hod. uskutoční triedne rodičovské združenie v 3.E triede.


Zajtra v piatok 21. 9. sa zúčastníme divadelného predstavenia vrámci Divadelnej Chalupky v MsDK od 8.30 hod. 

RODIČOVSKÉ    ZDRUŽENIE

V stredu 19. 9. sa uskutoční plenárne a zároveň triedne rodičovské združenie o 16.00 hodine v 3.E triede.