Dôležité oznamy

Pokyny na štvrtok 13. 12. 2018

Zraz je o 7.50 v škole, potom sa spoločne presunieme do Klubu. Deti si majú doniesť desiatu a pitie. Dievčatá: biele pančušky, balerínky alebo plátenky a dlhé tričko bez nápisov, hocijaká farba. Chlapci: nohavice a tiež dlhé tričko alebo rolák bez nápisov. Po skončení pôjdu deti do ŠKD, prípadne domov a poobede deti znova vyzdvihnem v škole o 15.30, tak nech tam prídu aj nedružinári. Po skončení sa stretneme pred klubom, kde si deti osobne prevezmete.


Zápisnica z RZ zo dňa 29. 11. 2018

  • Vyhodnotenie prospechu za prvý štvrťrok
  • 6. 12. - Tvorivé dielne (štvrtok) pomôcky: ihla, stužka široká s drôtikom, tenká stužka 1m, nožnice, lepidlo, stará huňatá ponožka. Ostatné zabezpečím ja.
  • 8. 12. - Detský vianočný jarmok (sobota) od 9.00 do 12.00 v školskej jedálni
  • 13. 12. - Vianočná  akadémia v Klube, pre rodičov je vystúpenie o 16.00 hod.

Rodičovské združenie

Dňa 29. 11. 2018 sa o 16.00 hod. uskutoční triedne rodičovské združenie v 3.E triede.


Zajtra v piatok 21. 9. sa zúčastníme divadelného predstavenia vrámci Divadelnej Chalupky v MsDK od 8.30 hod. 

RODIČOVSKÉ    ZDRUŽENIE

V stredu 19. 9. sa uskutoční plenárne a zároveň triedne rodičovské združenie o 16.00 hodine v 3.E triede.